Tips for consumer / 21 ก.ย. 60

เครื่องปรับอากาศมีปัญหาต้องทำอย่างไร?เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศไปนานๆ แน่นอนว่าเครื่องปรับอากาศก็จะเริ่มมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา อันเนื่องมาจากอายุการใช้งานนั่นเอง และหลายๆ ปัญหาก็ต้องพึ่งการบริการของช่างบริการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วย

ดังนั้นช่องทางหนึ่งที่บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัดและแบรนด์เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ก็คือ
http://www.mitsuheavythai.com/th/service-request.php เพื่อให้ทุกท่านสามารถแจ้งซ่อมผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสะดวก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อประเมินราคาการซ่อมและนัดหมายวันเวลาในการเข้าบริการครับ

นอกเหนือไปจากช่องทางเว็บไซต์แล้ว ทุกท่านยังสามารถติดต่อ Call center ได้ที่เบอร์ 02-378-9999 หรือสามารถติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน ที่มีช่างบริการรองรับสำหรับการบริการในพื้นที่ก็ได้เช่นกันครับ#MitsubishiHeavyDuty
#ทนทานนานเท่านาน

Search

Main Menu

X
ไทย  |  ENG