เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย

เครื่องปรับอากาศประเภทติดผนัง สำหรับทุกระดับที่พักอาศัย ทั้งแบบ Fixed speed และ Inverter

ตอบสนองต่อความต้องการทุกความเย็นสบายด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย ประหยัดไฟได้มากกว่าด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์แท้ทั้งระบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค้นหา

เมนูหลัก

X
ไทย  |  ENG