Technical Tips 28 ม.ค. 62

เพื่อนๆรู้ไหมครับการติดตั้งคอยล์ร้อน (Condensing Unit) แบบตั้งพื้น ควรคำนึงถึงตำแหน่งของคอยล์ร้อนด้วยครับ

เพื่อนๆ หลายคนอาจจะกังวลว่า ถ้า คอยล์ร้อนอยู่ใกล้ห้องนอนเกินไปจะทำให้เกิดเสียงดังรบกวน จึงให้ช่างติดตั้ง คอยล์ร้อนให้ไกลจากห้องนอน เพื่อป้องกันเสียงรบกวน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การติดตั้งคอยล์ร้อนมีระยะที่เหมาะสมอยู่นะครับ

ซึ่งระยะความยาวของท่อน้ำยาไม่ควรเกิน 15 เมตร หรือตามที่ระบุในคู่มือการติดตั้ง เพราะท่อน้ำยาที่ยาวเกินไปจะทำให้ความดันในระบบลดลง ประสิทธิภาพในการทำความเย็นก็จะลดลงด้วย

นอกจากนั้นควรติดตั้งห่างจากผนังหรือกำแพงอย่างน้อย 10 ซม. โดยไม่มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าในระยะ 60 ซม. ด้วยนะครับ

ถ้าเพื่อนๆ ข้อสงสัยเพิ่มเติม เพื่อนๆ สามารถสอบถามได้ที่ 02-378-9999 หรือเรียกช่าง Mitsubishi Heavy Duty ที่ผ่านการอบรม
เข้าไปดูแลให้ถึงที่ ได้ทั่วประเทศเลยครับ 

#MitsubishiHeavyDuty
#ทนทานนานเท่านาน
#MABO

LATEST ARTICLES
OF AIR CONDITIONERS